TEAM AGRO

ENEJİ DEPOLAMA

TEAM AGRO

ENERJİ DEPOLAMA

Yenilenebilir Enerji İhtiyacının Kaçınılmaz Sonucu: Supracap Enerji Depolama

Yenilenebilir enerji yatırımlarının olmazsa olmaz parçası ise enerji depolama sistemleridir. Team Agro ortaklığında kurulan Supracap, enerji depolama alanında fark yaratmak için kurulmuş yeni nesil bir enerji depolama şirketidir ve Dünyadaki yenilenebilir enerji ihtiyacının kaçınılmaz sonucu olan enerji depolama pazarının önümüzdeki 10 yılda yapacağı atılıma katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Hücre dahil tamamıyla Türk mühendisler tarafından yerli ve milli olarak üretilecek olan batarya sistemlerimiz, başlangıçta ülkemizin sonrasında da yakın coğrafyamızdaki ülkelerin hizmetine sunulacaktır.

Şirketimiz, yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi ve enerji depolama alanındaki standartları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Özellikle yenilenebilir enerji santralleri gibi sürekli ve kararlı şekilde elektrik üretimi yapmayan santrallerde batarya kullanımı, enerji üretiminde ve tüketiminde daha fazla esneklik sağlayarak enerji sektörünün daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olur.

Enerji santralleri, müsatik depolama tesisleri, sanayi tesisleri ve ulusal şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemlere çözümler sağlamaktayız.

Enerji Santralleri

Tüm gelişmiş ülkeler gibi ülkemizde elektrik üretiminde yenilenebilir enerji santrallerinin payını yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle batarya depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasına ve enerji dönüşümünün desteklenmesine önemli bir katkı sağlar. Supracap, enerji santralleri için özelleştirilmiş, modüler, kolay kurulum özelliğine sahip, uzaktan izlenebilir - yönetilebilir konteyner büyüklüğünde depolama sistemleri sunmaktadır.

Enerji santrallerinde Supracap bataryaların kullanılabileceği bazı örnek uygulamalar şöyle özetlenebilir;

 • Arbitraj
 • Tepe Düzleme (Peak Shaving)
 • Yük Kaydırma (Load Shifting)
 • Frekans Kontrol (Primer / Sekonder)
 • Black-Start
 • Rezerv kapasite tahsisi

Müstakil Depolama Tesisleri

Yenilenebilir elektrik üretimi, toplam elektrik üretimi içerisinde daha fazla pay aldıkça, enerji depolama tesislerinin önemi giderek daha fazla artacaktır.

Bu açıdan ülkemizde de müstakil depolama tesisleri için lisanslar verilmeye başlanmıştır. Supracap, müstakil depolama tesisleri için özelleştirilmiş, modüler, kolay kurulum özelliğine sahip, uzaktan izlenebilir/yönetilebilir konteyner büyüklüğünde depolama sistemleri sunmaktadır.

Müstakil depolama tesislerinde Supracap bataryaların kullanılabileceği bazı örnek uygulamalar şöyle özetlenebilir;

 • Arbitraj
 • Frekans Kontrol (Primer / Sekonder)
 • Black-Start
 • Rezerv kapasite tahsisi
 • Güç Faktörü Düzeltmesi
 • Diğer şebeke hizmetleri

Sanayi Tesisleri

Sanayi tesisleri için enerji depolama sistemleri, enerji maliyetlerini azaltma, enerji güvenilirliğini artırma ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etme amacıyla kullanılan önemli bir teknolojidir. Bu tür sistemler, tesislerin enerji ihtiyaçlarını yönetmek ve enerji verimliliğini artırmak için kullanılır.

Kendi elektriğini ya da bir kısmını üreten sanayi tesisleri maliyetlerini daha da düşürebilir, sınırda karbon düzenlemesi gibi güncellemelerde rekabet avantajı yaratabilirler. Supracap, sanayi tesisleri için özelleştirilmiş, modüler, kolay kurulum özelliğine sahip, uzaktan izlenebilir- yönetilebilir konteyner büyüklüğünde depolama sistemleri sunmaktadır.

Sanayi tesisleri için Supracap bataryaların kullanılabileceği bazı örnek uygulamalar şöyle özetlenebilir;

 • Öz tüketim yönetimi
 • Yük kayması
 • UPS / geçiş gücü
 • Tepe tıraşlama
 • Yedek güç
 • Şebeke esnekliği hizmetleri
 • Black-Start

Şebekeye Bağlı Olmayan Sistemler

Şebekeye bağlı olmayan (Off-grid) sistemler, bir ulusal şebekeye bağlı olmayan veya uzak bölgelerde elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılan enerji üretim sistemleridir. Bu tür sistemler, rüzgar türbinleri, güneş panelleri, hidroelektrik veya jeneratörler gibi enerji üretim kaynaklarına dayalı olabilir.

Günümüzde; tarım, su temini, radyo iletişimi, orman yönetimi, tatil bölgeleri ve sürdürülebilir yaşam projeleri gibi bir dizi uygulamada kullanılmaktadır.

Şebekeye bağlı olmayan sistemlerde elektrik depolama tesisi, enerjiyi üretim anında depolamak ve daha sonra kullanmak amacıyla kullanılabilir. Supracap, şebekeye bağlı olmayan sistemler için özelleştirilmiş, modüler, kolay kurulum özelliğine sahip, uzaktan izlenebilir - yönetilebilir konteyner büyüklüğünde depolama sistemleri sunmaktadır.